Keep Up With Czech EU Presidency Activities (Držte Krok s Aktivitami Českého Předsednictví EU)

Článek v ČEŠTINĚ dole (Klikněte na “Read the rest …”)

(www.icm.cz)

Two weeks ago we announced the official celebration of the Czech Republic assuming the EU presidency. We also provided you with the first video that described a summary of the initial activities associated with this rotation. Since some of you would like to keep up with the series, we have created a whole page that will be updated with each new sequence. You can, of course, find the videos at the Czech TV website in the section iVysilani. Unfortunately, the videos are mostly for Czech or Slovak native speakers since we are not able to provide periodic translations for all the videos. We will, however, keep you updated in our English/Czech articles in the future.

 

The link to the page can be found HERE or go to The Head of Europe (V Čele Evropy) page.

*** 

[ad#co-2]

Před dvěma týdny jsme oznámili oficiální převzetí předsednictví EU v České republice. Také jsme vám představili první video, ve kterém byl popsán souhrn počátečních aktivit spojených s touto rotací. Vzhledem k tomu, že někteří z vás by chtěli držet krok s těmito dokumenty, vytvořili jsme celou stránku, která bude aktualizována s každým novým dílem. Samozřejmě, můžete tyto videa najít na webových stránkách Česká televize v sekci iVysíláni. Bohužel, videa jsou určena hlavně pro česky nebo slovensky-mluvící čtenáře, protože nejsme schopni zajistit pravidelné překlady pro všechna videa. Budeme však stále pokračovat s aktuálními informacemi v budoucnosti, které budou v anglickém a českém jazyce.

Odkaz na stránku lze nalézt ZDE, nebo jděte na stránku The Head of Europe (V Čele Evropy).

***
HOME

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *