Will Czech Railways Gain Popularity? (Získají České Dráhy Popularitu?)

Článek v ČEŠTINĚ dole (Klikněte na “Read the rest …”)

Last year Czech Railways started a new luxury ride called Bohemian Train. The tickets for this twenty-four hour ride cost about the same as a summer vacation abroad. About forty wealthy individuals have tried this first ride to Elton John’s concert in Berlin. Czech Railways have started this new program to gain more popularity amongst other forms of transportation. On the other hand, the efforts may not be enough since the ordinary customers are still riding in obsolete or poorly remodeled wagons. Will this behavior really attract Czech and Slovak travelers to use their service?

 

The Bohemian Train ride was a lot of fun. Travelers spent almost twenty thousand crowns for this ride. The train consisted of luxurious rooms with private bathrooms, a stylish Bugsy’s bar, a disco club with a private DJ, and a French restaurant with the chef Dusan Jakubec and his team. Travelers of various professional backgrounds, such as university professors, physicians, hospital directors, builders, entrepreneurs or directors of large companies, enjoyed the ride so much that they even asked for an extension of their ride from Berlin to Prague all the way to Ostrava so they could spend more time on this train.

The efforts to improve the image of Czech Railways could seem very enticing but do they really show improvements in their services? Recently, Czech Railways doubled their number of higher quality rides. Unfortunately, the fact is that they don’t have enough quality trains; thus, they are using old but renovated trains. Some wagons still have coupes with old seats from the communist era and broken heating, dirty bathrooms and unpleasant interiors with graffiti. Some of them were built in the 1970’s. Most of these old trains are used for long distance rides such as Prague – Ostrava – Zilina.

Why are Czech and Slovak travelers suffering from this poor service? Ministry of Transportation ordered an increase of ride type Eurocity. Czech Railways don’t have money to purchase new trains thus they renovate the old ones. The company responsible for renovation did not provide the trains on time based on their agreements and Czech Railways had to use old trains from their reserves. Travelers that paid for higher quality rides ended up on old trains and thus were treated the same way as passengers on cheaper rides. Some of the Eurocity rides have already been degraded to express classes to reduce travelers’ expectations.

Will this behavior increase the trust of Czech and Slovak travelers toward Czech Railways? Right now it just seems like a poor business plan or finger pointing. While wealthy Czech citizens may gain interest in train travel, the ordinary travelers may turn their backs to them and try to use other forms of transportation.

*** 

[ad#co-2] 

V loňském roce České dráhy spustily novou luxusní jízdu nazvanou Bohemian Train. Jízdenky na tuto čtyřiadvacetihodinovou jízdu stály přibližně stejně jako letní dovolená v zahraničí. Čtyřicet jednotlivců již zkusilo tuto jízdu na koncert Eltona Johna v Berlíně. České dráhy začaly tento nový program, aby získali větší popularitu než jiné formy dopravy. Na druhé straně toto úsilí nemusí stačit, protože obyčejní zákazníci stále jezdí v zastaralých nebo špatně renovovaných vozech. Přiláká tedy toto chování české a slovenské pasažéry k využití jejich služeb?

Jízda s Bohemian Train byla velmi zábavná. Cestující strávili téměř dvacet tisíc korun za tuto jízdu. Vlak se skládal z luxusních pokojů s vlastní koupelnou, stylového Bugsy‘s baru, disko klubu se soukromým DJ a francouzské restaurace s šéfkuchařem Dušanem Jakubcem a jeho týmem. Pasažéři nejrůznějších profesí, jako jsou univerzitní profesoři, lékaři, ředitelé nemocnic, stavitelé, podnikatelé či ředitelé velkých podniků, si oblíbili jízdu natolik, že dokonce požádali o prodloužení jejich jízdy z Berlína do Prahy až do Ostravy, aby mohli strávit více času na tomto vlaku.

Úsilí o zlepšení image Českých drah by mohlo vypadat velmi lákavě, ale opravdu společnost zlepšuje své služby? Nedávno České dráhy zdvojnásobily počet jízd vyšší kvality. Bohužel, skutečností je, že nemají dostatek kvalitních vlaků a proto používají staré, ale rekonstruované vlaky. Některé vozy mají ještě kupé se sedačkami z komunistické éry a rozbitým topením, špinavými toaletami a ošklivými interiéry s graffiti. Některé z nich byly vyrobeny v sedmdesátých letech. Většina z těchto starých vlaků se používají pro dálkové jízdy, jako je Praha – Ostrava – Žilina.

Proč čeští a slovenští cestující trpí? Ministerstvo dopravy nařídilo zvýšení jízd typu Eurocity. České dráhy nemají peníze na nákup nových vlaků a tak renovují staré vozy. Společnost odpovědná za renovaci neposkytla vlaky včas na základě dohody a České dráhy musí používat staré vlaky ze svých rezerv. Cestující, kteří zaplatili za kvalitnější jízdu skončili ve starých vlacích, jako osoby, které zaplatily za levnější jízdy. Společnost již přiradila nižší třídu expresů k některým Eurocity jízdám aby se snížilo očekávání cestujících na těchto trasách.

Zvýší toto chování důvěru českých a slovenských cestujících vůči Českým drahám? Nyní to jen vypadá jako špatný obchodní plán nebo ukazování prstů na opačnou stranu. Zatímco bohatí občané ČR si mohou oblíbit cestování vlakem, běžní pasažéři se mohou otočit k drahám zády a zkusit jiné způsoby dopravy.


Video source (Zdroj videa): http://www.ct24.cz/domaci/43665-ceske-drahy-
nevypravuji-vlaky-adekvatni-kvality/video/1/

[ad#co-2] 

 

Sources (Zdroje):
CT24.cz
iHNED.cz
Zelpage.cz (images)

***
HOME

3 thoughts on “Will Czech Railways Gain Popularity? (Získají České Dráhy Popularitu?)

  1. Pingback: Global Voices Online » Czech Republic: Trains

  2. To se asi nezmeni. Ja jsem si uz zvykla na roztrhane sedacky polepene zvykackou. Bohuzel nemam penize na luxusni jizdu v Bohemian train. :-(

  3. Pingback: Bonds Blogg

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *