Only Good Things from TV Noe (Pouze Dobré Věci od TV Noe)

Článek v ČEŠTINĚ dole (Klikněte na “Read the rest …”)

It is not the first or last time that we have talked about different opportunities that will keep you connected with the home country. One of the most requested and popular ways to stay in touch with our language and happenings at home is, of course, the television. That is not a problem these days since we can watch Czech and Slovak movies, documentaries, news, or popular TV series through the Internet. Why not add to our list of online television stations? Today, you can read about TV Noe (Noah) – Good News Television that will keep you entertained, while opening your eyes and bringing new values to your lives.

 

When we discovered TV Noe, we could not stop going back for more. Not only did it offer great shows for people of all ages but it made us realize that entertainment is not only about famous people, gossip, Hollywood, and reality shows. That does not mean that other television stations have negative impacts on our lives nor are bad but TV Noe just offers a little bit more. It offers nice humor and entertainment, information about the good deeds of good people, gives voice to the weak and marginalized, and brings good Christian values even in effortless and noninvasive ways.

The television station is, of course, a noncommercial organization that broadcasts through cable, satellite or even the Internet for free and without commercials. It receives all financing through donations from organizations and even its viewers. The television station, thus, speaks for itself since ordinary people want to reward it for its great work.

Are you interested in finding out which shows you can watch? The best way would probably be by visiting their website but we can just briefly introduce some of our favorites. When you decide to tune to TV Noe, you should not miss Noeviny, Cesta k andelum, Na koberecku, Pro zdravi, NOEparada, Ctyri uhly pohledu, Z pokladu duse, Cesta domu and many other shows for Children, teenagers, adults, and senior citizens.  Here is what Leos Ryska, SDB, the director of TV Noe and TELEPACE Studio, said about the television:

When and how TV Now emerged?
The idea of Television Noe emerged 15 years ago when we started to create documentaries with socio-charitable and spiritual content as a group of enthusiast. We also paid special attention to music projects. At the same time, we began to repair a severely devastated house in the center of Ostrava, where the audio and video studio gradually emerged that we call “Telepace” (the Italian word for a TV room). In addition to our own creations, we have also paid attention to the teaching of young people in our “Kindergarten” of amateur filmmaking. During that time, we have created a number of interesting leisure activities and we organized interactive exhibitions for children and so on. Gradually more people joined our team, even professionals that enjoyed our alternative focus. The list of interesting documentaries grew year by year and some of them were broadcast on Czech Television and received awards at national and international film festivals. This effort eventually led to the bold decision to apply for a license for satellite and digital broadcasting. After an intensive preparation, on May 10th, 2005, we started with the broadcast (via satellite Astra 3A and in Prague and its surroundings through DVB-T). On June 1st, 2006, we began with an Internet broadcast (www.tvnoe.cz) and many cable televisions added our TV to their broadcasting. To date, as many as 5 million viewers in the Czech Republic or Slovakia can watch TV Noe.

What is your audience focus?
As a slogan we have chosen Good News Television. We are trying to create a program that can reach all age groups. Our broadcast includes all genres of television – there are fairy tales for children, programs for youth, but also programs for the oldest age groups. We strive for creation of alternative shows, and we want to become a voice of those, who can’t speak for themselves. We also put emphasis on traditional Christian values. The television is a low-cost, noncommercial organization that broadcasts without commercials and lives entirely from the donations of its viewers that are members of the Club of Telepace and TV Noe.

What would you want to tell our readers about TV Noe?
Maybe I would like to encourage them. Today, we complain about the economic crisis in our country but don’t see many beautiful activities that are starting in our country and that can live thanks to the generosity of many people. Our viewers send us so many gifts each day that we can survive (50-100,000 crowns a day). Isn’t it beautiful?

The building that the TV Noe is broadcasting from is built on a site of a former parish by church of St. Wenceslas and it is the oldest building in Ostrava, Moravia; the Czech Republic. Isn’t that an interesting destiny? TV Noe brings only good things to your lives and you can’t miss watching today.

***

[ad#co-2] 

Není to poprvé ani naposled, kdy hovoříme o různých možnostech, které vám umožní se spojit s domovskou zemí. Jedním z nejvíce požadovaných a populární způsobů, jak zůstat v kontaktu s naším jazykem a děním doma je, samozřejmě, prostřednictvím televize. To ale již není problém, protože v dnešní době můžeme sledovat české a slovenské filmy, dokumenty, zpravodajství, nebo oblíbené televizní seriály přes internet. Proč tedy nepřidat další příspěvek do našeho seznamu online televizních stanic? Dnes si můžete přečíst o TV Noe – Televizi Dobrých Zpráv, která vás nejen pobaví, ale zároveň vám otevře oči a přinese nové hodnoty do vašeho života.

Když jsme objevili TV Noe, vraceli jsme se zpět a nemohli jsme přestat ji sledovat. Nejen, že nabízí skvělé programy pro lidi všech věkových kategorií, ale také nám pomohla si uvědomit, že televizní zábava není jen o slavných lidech, pomluvách, Hollywoodu, a reality show. Neznamená to, že ostatní televizní stanice mají negativní dopad na naše životy nebo že jsou špatné, ale TV Noe toho nabízí trochu více. Poskytuje příjemný humor a zábavu, informace o dobrých skutcích dobrých lidí, dává hlas slabým lidem z okraje společnosti a přináší dobré křesťanské hodnoty bez námahy a bez nátlaku.

Tato televizní stanice je, samozřejmě, nekomerční organizace, která vysílá prostřednictvím kabelu, satelitu nebo dokonce internetu zdarma a bez reklam. Získává veškeré finanční prostředky prostřednictvím darů od organizací a dokonce i od svých diváků. To snad mluví samo za sebe, když obyčejní lidé chtějí odměnit tuto televizi za její skvělou práci.

Chcete se dozvědět o pořadech, na které se můžete podívat? Nejlepším způsobem je pravděpodobně návštěva webových stránek televize, ale my vám jen krátce představíme některé z našich oblíbených pořadů. Pokud se rozhodnete k naladění TV Noe, neměli byste minout Noeviny, Cesta k andělům, Na koberečku, Pro zdraví, NOEparáda, Čtyři úhly pohledu, Z pokladu duše, Cesta domů a další pořady pro děti, mládež, dospělé a seniory. Přečtěte si o tom, co P. Leoš Ryška, SDB, ředitele TV Noe a Studia TELEPACE řekl o televizi:

Kdy a jak televize Noe vznikla?
Myšlenka Televize Noe se objevila před 15 lety, kdy jsme s několika nadšenci začali vytvářet filmové dokumenty se sociálně-charitativním a duchovním obsahem. Věnovali jsme zvláštní pozornost hudebním projektům. Zároveň jsme začali s opravou silně zdevastovaného domu v centru Ostravy, kde postupně vznikalo první audio a video studio, které jsme nazvali “Telepace” (italské slovo pro televizní pokoj). Kromě samotné tvorby, jsme se rovněž věnovali výuce mladých v tzv. „Školičce” filmové amatérské tvorby. V našem domě vzniklo během té doby několik zajímavých volnočasových aktivit a pořádali jsme interaktivní výstavy pro děti a podobně.  Postupně se přidávali další tvůrci i profesionálové, kterým se zamlouvalo naše alternativní zaměření. Ročně tak přibývalo několik desítek dokumentů, některé z nich odvysílala Česká Televize a některé získaly ocenění na tuzemských i mezinárodních filmových festivalech. Toto úsilí nakonec vyústilo v odvážné rozhodnutí o požádání o licenci k satelitnímu a digitálnímu vysílání.  Po náročné přípravě jsme 10. května 2006 začali s vysíláním (přes satelit Astra 3A a v Praze a okolí přes DVB-T).  Od 1. června 2006 jsme začali s internetovým vysíláním online (www.tvnoe.cz) a přidala se celá řada kabelových televizí, která nás postupně zařadila do svých nabídek.  K dnešnímu dni nás takto může sledovat více než 5 milionů diváků v České republice nebo na Slovensku.

Na jaké diváky se zaměřujete?
Jako slogan jsme si zvolili Televize dobrých zpráv. Snažíme se vytvářet program tak, abychom zasáhli všechny věkové skupiny. Naše vysílání zahrnuje všechny žánry televize – jsou zde pohádky pro děti, programy pro mládež, ale také programy pro nejstarší věkovou skupinu. Snažíme se vytvářet jistou alternativu a chceme být hlasem těch, kteří jej ve společnosti nemají.  Důraz je kladen na tradiční křesťanské hodnoty.  Televize je nízkorozpočtová, nekomerční ,  bez reklam, žijící hlavně z darů samotných diváků, sdružujících se v Klubu přátel Telepace a Tv Noe.

Chcete něco přidat o TV Noe naším čtenářům?
Možná bych je povzbudil. V dnešní době, kdy si všichni stěžují na ekonomickou krizi, vzniká v naší zemi mnoho krásných aktivit, které dokáží žít díky štědrosti mnoha lidí. Diváci, kteří nás sledují z vděčnosti za naši práci posílají denně tolik darů, že můžeme žít (denní průměr je okolo 50- 100 000 Kč). Není to krásné?

Budova, z které TV Noe vysílá, stojí na místě dřívější fary pří kostele svatého Václava a je nejstarší budovou v Ostravě, na Moravě, v České republice. Není to zajímavý osud? TV Noe přináší do vašeho života jen dobré věci, a proto si již dnes nemůže dovolit zmeškat její sledování.

[ad#co-2] 

***
HOME

One thought on “Only Good Things from TV Noe (Pouze Dobré Věci od TV Noe)

  1. Pingback: Only Good Things from TV Noe (Pouze Dobré Věci od TV Noe) - cable news media

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *