Search Safely At Seznam.cz (Vyhledávejte Bezpečně Na Seznamu)

Článek v ČEŠTINĚ dole (Klikněte na “Read the rest …”)

The most frequently used search engine in the Czech Republic is Seznam.cz. According to Navrcholu.cz, it currently shares about 60% of domestic searches.  Google.cz is closely following with about 30% of search usage. It may also be one of the reasons why Seznam decided to make a wise change to its searches by announcing a safe filter to remove all inappropriate search results. Now you can search for text and photos that used to be hard to find amongst other undesirable results.

 

Google already has a similar filter that helps to remove unsuitable results; thus, Seznam is just another resource for safe searches in the Czech Republic. Since it is the top search engine in the Czech Republic, it may completely block some websites that used to be amid top search results. Does it mean that the Czechs finally put an official end to nudity and inappropriate images that can still be found almost everywhere?

 

The filter is automatic and removes all improper results.  If you would like to deactivate the safe search, put a parameter “&safe=no” without quotations after your search term. The first search result will notify you that the filter was removed (“filter deactivated”).  To activate the safe search, place a parameter “&safe=yes” (without quotations).

 

What do you think? Do you like this new safe search option? 

***

[ad#co-2] 

Seznam vs. Google (www.navrcholu.cz)

Seznam.cz patří mezi nejčastěji používané vyhledávače v České republice. Podle Navrcholu.cz, je v současné době využíván přibližně ze 60ti procent při domácím vyhledávání. Google.cz je těsně za ním s asi 30% využití hledání. Google může být také jedním z důvodů, proč se Seznam rozhodl pro moudrou změnu ve svém vyhledávání, protože ohlásil použití bezpečného filtru pro odstranění všech nevhodných výsledků ve hledání. Nyní můžete vyhledávat text a obrázky, které byly předtím těžko k nalezení mezi jinými nežádoucími výsledky.

 

Google už má podobný filtr, který pomáhá odstranit nevhodné výsledky, takže Seznam je jen dalším zdrojem pro bezpečné vyhledávání v České republice. Vzhledem k tomu, že je nejpoužívanější vyhledávač v České republice, může takto úplně zablokovat některé webové stránky, které dříve byly mezi top výsledky hledání. Znamená to, že Češi konečně dali oficiální tečku za nahotou a nevhodnými obrázky, které stále mohou nalézt téměř všude?

 

Filtr je automatický a odstraňuje veškeré nevhodné výsledky. Pokud chcete vypnout bezpečné vyhledávání, vložte parametr “&safe=no” bez uvozovek na konci vyhledávaného výrazu. První výsledek hledání vás upozorní, že filtr byl odstraněn ( “filtr deaktivován”). Chcete-li aktivovat bezpečné hledání, vložte parametr “&safe=yes” (bez uvozovek).

 

Co si o tom myslíte? Líbí se Vám tato nová možnost bezpečného vyhledávání?

 

Sources (Zdroje):
iinfo.cz
Navrcholu.cz

***
HOME 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *