Mobile Technology to Improve Tourism and Travel (Mobilní Technologie pro Zlepšení Cestovního Ruchu a Cestování)

Článek v ČEŠTINĚ dole (Klikněte na “Read the rest …”)

The Czech Republic is very advanced when it comes to mobile technology, and cell phones are more popular than ever. The extensive usage of mobile phones is not surprising at all since you can do much more with them than just make a phone call. Major cities are using mobile technology to inform local residents and tourists about upcoming events and as a single user you can send SMS messages to purchase transportation tickets, pay for parking, or cultural events. These new services will make it easier for you when travelling without cash or a tour guide.

 

Prague was the first city that piloted the SMS service for purchasing tickets for busses, trolleys, or subways. The program has been running for more than a year and it has gained large popularity with local residents and also tourists. You can forget about carrying cash and stand in lines for tickets. Just send a text message to a number 9020626 with a text DPT. You will receive a text message within 2 minutes with valid times of the ticket. The charge for one transferrable ticket is 26 crowns and is valid for 90 minutes in all of Prague. If you delete this message on accident, you can request a duplicate ticket for six additional crowns by sending a text DPTA to 9000606. Please be aware that the number varies based on the ticket price. For example, when the tickets were 20 crowns, the number was 90200620.

 

Prague is not the only town with this new service. You can also find it in Usti nad Labem, in Ostrava sometime this year, and in Ceske Budejovice in the near future. The numbers for these cities are, of course, different, as are the individual charges.

 

Usti nad Labem is even more advanced when it comes to implementation of mobile technology. Now, you can pay for parking with you cell phone by sending you message with MP (space) parking number (space) your license plate to 9020615. The service has been available since September, 2008 and the current parking charge of 15 crowns is valid for one hour. Now you can just, for example, sit comfortably in a restaurant, enjoy your company and local food, and recharge the parking when necessary. The service will be available soon in Prague and Tabor.

 

Foreign travelers can find the following service even more useful when travelling to, for example, Chrudim. Town representatives try very hard to implement new technology into their services for local residents and tourists. Not only can you call the office through Skype, you can also receive updates about cultural events through Bluetooth on your phones. If you plan on visiting the town, you can also upload the map of the city with the 30 most important cultural centers and all the important information associated with them. You can also look up streets or measure distances between different places. The map is, of course, free of charge.

 

Therefore, next time you travel to the Czech Republic, make sure you have your passport and your (unlocked) phone. It is evident that there will be less and less need for cash with the new and improving information technology that fits in your pocket and not your briefcase.

 

(Don’t forget to use comments here or in our forum for additional useful information about travelling in the Czech Republic with your cell phones.)

***

[ad#co-2]

Chrudim

Česká republika je velmi pokročilá, pokud jde o mobilní technologii, a mobilní telefony jsou populárnější, než kdykoliv předtím. Rozsáhlé využívání mobilních telefonů, není vůbec překvapující, protože s nimi můžete udělat mnohem více, než jen někde zavolat. Velká města mohou pomocí mobilní technologie informovat místní obyvatele a turisty o připravovaných akcích, a jako jediný uživatel můžete posílat SMS zprávy na nákup dopravní jízdenky, platit za parkování, či kulturní akce. Tyto nové služby vám usnadní cestování bez hotovosti nebo osobního průvodce.

 

Praha byla prvním městem, které začalo SMS služby pro nákup jízdenek na autobusy, trolejbusy, nebo metro. Program běží více než jeden rok, a získal si velkou popularitu mezi místními obyvateli i turisty. Můžete již zapomenout na hotovost a stání ve frontách na jízdenky. Stačí odeslat textovou zprávu na číslo 9020626 s textem DPT. Do dvou minut obdržíte textovou zprávu s platnými časy jízdenky. Poplatek za jednu přestupnou jízdenku je 26 korun a je platný po celé Praze po dobu 90 minut. Pokud tuto zprávu náhodně vymažete, můžete požádat o duplikát jízdenky za šest dodatečných korun zasláním textu DPTA na 9000606. Prosím, uvědomte si, že číslo se liší podle ceny za jízdenku. Například, když lístky byly 20 korun, číslo pro SMS bylo 90200620.

 

Praha není jediným městem s touto novou službou. Můžete ji také najít v Ústí nad Labem, ještě letos i v Ostravě a v blízké budoucnosti v Českých Budějovicích. SMS čísla pro tyto města jsou samozřejmě jiná, jakož i jednotlivé poplatky.

 

Ústí nad Labem je ještě vyspělejší, pokud jde o zavádění mobilní technologie. Nyní máte možnost si zaplatit parkování přímo z vašeho mobilu posláním zprávy s MP (mezera) číslo parkoviště (mezera) vaše SPZ na číslo 9020615. Služba je k dispozici od září 2008. Současný parkovací poplatek je 15 korun a platí na jednu hodinu. Můžete, například, pohodlně sedět v restauraci a užívat si společnosti a místního jídla, a v případě potřeby si dobijete vaše parkovné. Tato služba bude brzy k dispozici v Praze a Táboře.

 

Zahraniční cestující najdou tyto služby ještě více užitečné při cestování například do Chrudimi. Zástupci města těžce pracují na implementaci technologie do svých služeb pro místní obyvatele a turisty. Můžete nejen volat do jejich kanceláře přes Skype, ale také budete schopni přijímat aktuální zprávy o kulturních akcích pomocí Bluetooth na vašem telefonu. Pokud máte v plánu navštívit toto město, můžete si také nahrát mapu města s 30 nejdůležitějšími kulturními centry se všemi informacemi, které jsou s nimi spojeny. Tento program vám také umožní hledání ulic nebo měření vzdáleností mezi jednotlivými místy. Mapa je samozřejmě zdarma.

 

Proto, až příště budete cestovat do České republiky, ujistěte se, že máte svůj pas a váš (odblokovaný) telefon. Je zřejmé, že zde budete méně a méně potřebovat hotovost s touto novou a zlepšenou informační technologií, která se vám vleze do vaší kapsy a ne vaší aktovky.

 

(Nezapomeňte použít komentář níže nebo fórum pro přidání dalších užitečných informací o cestování v České republice s mobilními telefony.)

 

Sources (Zdroje):
DPP.cz
Golias.cz
Navstevnik.cz (Chrudim image)
MobileNet.cz (SMS image)
Rozhlas.cz
Usti-NL.cz

***
HOME

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *