New Web-Based Community for Foreigners in Brno (Nové Internetové Stránky pro Cizince v Brně)

Článek v ČEŠTINĚ dole (Klikněte na “Read the rest …”)

As we, Czechs living in the USA, Canada, England, Australia, etc. , are trying to assimilate in a new country, the expats in the Czech Republic are doing exactly the same. Today, English is spoken in many countries or it is taught as a second language. For example, 89% of students in the European Union learn English as their second language. We can’t say the same about the Czech language. It is not only rarely taught in Europe and other foreign counties, but it is also one of the hardest languages to learn. If we add our culture, customs, and traditions to this learning experience, we can talk about enormous culture shock and a tough life in the Czech Republic for any foreigner from around the world. Luckily, there are online resources to help others to learn about the country and life in the Czech Republic. The new Brno ExPats Forum does exactly that and it was created by two expats living and working in Brno.

 

The site was launched in late 2008 and has grown rapidly since then. This Internet community provides information, help, and other resources for foreigners living in and around the city of Brno. It includes an active discussion forum, useful articles, polls, Czech news in English, a services directory and classified advertising. “When I arrived in Brno I had so many questions about how to set up a business, learn the language, where to live and so on. I also naturally wanted to find other English speakers for some social activities and it was difficult,” said Gary M. Vasey, native of Texas, USA, and the site co-founder. “The Brno ExPats Forum offers all of those things and more and should prove to be a tremendous resource for foreigners in Brno.”

 

Joe Atkinson, a long-time Brno resident and the site co-founder, explained “In the last few years the international profile of Brno has risen dramatically in many areas of life. For example the city’s universities play host to overseas students from many countries and a large number of international companies have invested in the area. I believe that now is the right time for an online English language resource such as www.brnoexpats.com to serve the needs of all these communities”.

 

As CzechFolks.com attracted Czechs and Slovaks at home, the Brno ExPats Forum has done exactly the same with Czech speakers. The site attracts everybody, who wishes to practice their English. Moreover, it attracts people that lived overseas themselves and foreigners living overseas who have some affinity for Brno and Moravia. The Brno ExPats Forum is also a great resource for us, CzechFolks.com, since we will work together with the site co-founders to bring you great articles related to expat life, the Czech Republic and the USA, and other areas to bridge the gaps between both of the countries and their residents.

 

CLICK HERE for more information. Enjoy!

 

[ad#co-2] 

*** 

Stejně jako my, Češi, kteří žijeme v USA, Kanadě, Anglii, Austrálii, atd., a snažíme se přizpůsobit nové zemi, i emigranti žijící v České republice dělají přesně totéž. Dnes se mluví anglicky v mnoha zemích, anebo je angličtina vyučována jako druhý jazyk. Například, 89% studentů v Evropské unii, se učí angličtinu jako svůj druhý jazyk. Totéž ale nemůžeme říci o českém jazyce. Nejen, že se vyučuje v Evropě a jiných zemích jen zřídka, je to také jeden z nejtěžší jazyků. Pokud k tomu přidáme naši kulturu, zvyky a tradice, můžeme hovořit o obrovském kulturním šoku a těžkém životě všech cizinců z celého světa, kteří se pokoušejí žít v České republice. Naštěstí existují pomocné online prostředky s informacemi o této zemi a životě v zemi. Nové stránky Brno ExPats Forum dělají přesně totéž a byly vytvořeny dvěmi cizinci, kteří žijí a pracují v Brně.

 

Stránky vznikly koncem roku 2008 a od té doby se rychle rozrostly. Tato internetová komunita poskytuje informace, pomoc, a další zdroje pro cizince žijící v okolí města Brna. Obsahuje aktivní diskusní fórum, užitečné články, ankety, zprávy o České republice v angličtině, seznam firem a možnosti inzerce. “Když jsem přijel do Brna, měl jsem mnoho otázek o tom, jak založit firmu, naučit se jazyk, kde najít místo k bydlení a mnoho dalších. Přirozeně jsem se také chtěl sejít s ostatními lidmi, kteří mluví anglicky, a to nebylo jednoduché,” řekl Gary M. Vasey, rodák z Texasu, USA, a spoluzakladatel stránek. ” Brno ExPats Forum nabízí odpovědi na všechny tyto otázky a ještě mnohem více, a věřím, že se stane jedinečným zdrojem informací pro cizince žijící v Brně.”
Joe Atkinson, dlouholetý obyvatel Brna a spoluzakladatel stránek vysvětluje: “V posledních několika letech se mezinárodní profil města Brna dramaticky rozvinul v mnoha oblastech života. Například brněnské vysoké školy hostí stovky zahraničních studentů z mnoha zemí a mnoho mezinárodních společností také investovaly do této oblasti. Věřím, že teď je správný čas na on-line zdroj informací v anglickém jazyce, jako jsou www.brnoexpats.com, které pokryjí potřeby všech těchto skupin.”

 

Stejně jak stránky CzechFolks.com přilákaly Čechy a Slováky doma, v Brno ExPats Forum udělalo přesně totéž s česky-mluvícími občany. Stránky lákají každého, kdo si chce procvičovat svou angličtině. Kromě toho také přitahují lidi, kteří žili v zahraničí a cizince žijící v zámoří, které zajímá dění v Brně a na Moravě. Brno ExPats Forum je také velkým zdrojem pro nás, CzechFolks.com, protože budeme společně pracovat se spoluzakladateli Brno ExPats Forum, abychom vám přinesli zajímavé články, vztahující se k životu českých i amerických emigrantů, a dalších oblastí, které pomohou překlenout rozdíly mezi oběma zeměmi a jejich obyvateli.

 

KLIKNĚTE ZDE pro více informací.

 

Sources (Zdroje):
BrnoExPats.com
Wikipedia.org
HotelSandler.cz (image)
Phil.Muni.cz (masaryk university image)

***
HOME

One thought on “New Web-Based Community for Foreigners in Brno (Nové Internetové Stránky pro Cizince v Brně)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *