Zdenek Sverak Receives the Czech Bestseller Prize (Zdeněk Svěrák obdržel Cenu Český bestseller)

Článek v ČEŠTINĚ dole (Klikněte na “Read the rest …”)

Zdenek Sverak is well known in the Czech entertainment world. This Czech actor, humorist, and writer found his new niche – writing books. Sverak was born on March 28th, 1936 in Prague. He studied pedagogy at Charles University in Prague. Throughout his career he was an author of several musical texts and also plays. He, however, never fulfilled his dream to write books with short stories. It was only recently that he fulfilled his dream when he finally wrote his book called “Povidky” that contains stories from times from 1966 till 2008. The book is full of humor, honesty, and meanings that will keep readers interested and entertained.

If you live abroad and are not familiar with Czech entertainment, you may have still heard of Zdenek Sverak. Among his famous film scripts stands out one written for a movie called “Kolja” (Kolya) – Academy Award winning film in 1996 that he also starred in. This was the second film he worked on with his son and director Jan Sverak after their first film “The Elementary School” that was nominated for an Academy Award. If you are interested in learning more about Czech movies, you can visit our page HERE.

Zdenek Sverak is also well-known for his work with his friend Ladislav Smoljak. They created a popular fictional personality Jara Cimrman – a genius, inventor, sportsman, poet, writer and more. His imagination did not stop after the creation of this fictive individual and was reflected in his new book “Povidky” (Short Stories) that he had dreamt about for several decades. People described in this award winning book are just simple people that make mistakes and maybe seem to be naïve or embarrassing. Amongst the characters is also Zdenek Sverak himself, which shows he has a great sense of humor and that he is truly connected with the book more than just as an author.

His stories reflect the lives of people that you may know personally. For example, one of them is about a man who finds out from his wife that he has a registered letter postmarked from a court in a town called Kladno. He is convinced it is from his mistress that he was dating at the time. He stopped seeing her after she insisted on him marrying her because she was pregnant with his child. The man spends a stressful weekend waiting for Monday morning to pick up this letter. He can’t hold this lie inside any longer and tells the whole story to his wife. The next day he finds out the letter was actually from the police to inform him that the search for his stolen tires was adjourned. How realistic and presumable of a story, right?

The book is written in Czech and is available in many bookstores in the Czech Republic. However, if you would like to purchase it abroad, you may be successful as well. For example, you may find it at our partner’s site called Czech Books based in Victoria, Canada. You may also find a short excerpt from the book RIGHT HERE. Don’t forget to write us about your favorite story in our comments section.

Zdenek Sverak always wanted to become a short story writer and he finally fulfilled his long-lived dream. Along with the “Czech Bestseller” recognition for his book he also received a statuette from sculptor Olbram Zoubek. Hopefully, his success will drive him to write more stories that will be as popular as the ones in his book “Povidky.”

Film Kolya featuring Zdenek Sverak and Andrei Chalimon:

Video source (Zdroj videa): http://www.youtube.com/watch?v=HfVSvI4fo-s

***

[ad#co-2] 

Zdeněk Svěrák je velmi znám v oblasti českého zábavního světa. Tento český herec, humorista a spisovatel našel své nové útočiště – psaní knih. Svěrák se narodil dne 28. března 1936 v Praze. Vystudoval pedagogiku na Karlově univerzitě v Praze. Během své kariéry byl autorem několika hudebních textů a také her. Nikdy si však nesplnil svůj sen psát knihy s povídkami. Teprve nedávno konečně napsal knihu s názvem “Povídky”, která obsahuje povídky z doby od roku 1966 do roku 2008. Kniha je plná humoru, upřímnosti a významů, které udrží zájem čtenářů a pobaví je.

Pokud žijete v zahraničí a nejste obeznámeni s českým zábavním světem, mohli jste se přeci dozvědět o Zdeňkovi Svěrákovi. Mezi jeho nejznámější filmové scénáře patří právě ten napsán pro film s názvem “Kolja” (Kolya), který v roce 1996vyhrál v USA Oscara, který byl druhým filmem, na kterém pracoval se svým synem a režisérem Janem Svěrákem. První film, na kterém pracoval se svým synem byl “Obecná škola”, který byl nominován na Oskara. Pokud máte zájem se dozvědět o dalších českých filmech, můžete navštívit naše stránky s českými filmy ZDE.

Zdeněk Svěrák je také dobře známý pro jeho práci s jeho přítelem Ladislavem Smoljakem. Vytvořili společně fiktivní a populární osobnost Jára Cimrman – génius, vynálezce, sportovec, básník, spisovatel a další. Svěrákova fantazie se nezastavila po vytvoření této fiktivní postavy a odrazila se v jeho nové knize “Povídky”, o které snil již několik desítek let. Lidé, kteří popsáni v této vítězné knize jsou prostí lidé, kteří dělají chyby, a možná se zdají být naivní nebo trapní. Mezi postavami v knize můžete také nalézt Zdeňka Svěráka, což ukazuje, že má velký smysl pro humor a že je skutečně spojen s knihou více než jen jako autor.

Jeho příběhy odrážejí životy lidí, které můžete znát osobně. Například jeden z nich je o muži, který zjistí od jeho manželky, že má na poště doporučený dopis od soudu v Kladně. Je přesvědčen, že je od jeho bývalé přítelkyně, se kterou chodil, když již byl ženatý. Přestal se s ní stýkat v době, kdy trvala na tom, aby si ji vzal, protože s ním čekala dítě. Tento muž tráví víkend plný stresů, protože vyčkával do pondělního rána, aby si mohl vyzvednout tento dopis. Nemohl tuto lež již v sobě udržet a svěřil se své manželce. Druhého dne pak zjistil, že dopis byl od policie, která ho informovala, že ukončila pátrání po jeho odcizených pneumatikách. Jak realistický a pravděpodobný příběh, že?

Kniha je psána v českém jazyce a je k dispozici v mnoha knihkupectvích v České republice. Nicméně pokud ji budete chtít koupit v zahraničí, může mít také úspěch. Například ji můžete najít na našich partnerských stránkách jménem Czech Books, která sídlí ve Victorii, Kanada. KLIKNUTÍM ZDE také můžete shlédnout ukázku z této knihy. Nezapomeňte nám napsat o vašem oblíbeném příběhu v naší sekci komentářů.

Zdeněk Svěrák se vždy chtěl stát autorem knih s povídkami a nakonec si svůj sen splnil. Spolu s uznáním “Českého bestselleru” za svou knihu také obdržel sošku od sochaře Olbrama Zoubka. Doufejme, že jeho úspěch ho přivede k napsání další knihy příběhů, která bude tak populární jako jeho kniha jménem “Povídky”.

 

Sources (Zdroje):
Czech-books.com
Supershop.sk (image)
Fragment.cz (image)
Pemic.cz

***
HOME

One thought on “Zdenek Sverak Receives the Czech Bestseller Prize (Zdeněk Svěrák obdržel Cenu Český bestseller)

  1. I love this movie Kolya, the little boy Andrej, so awesome! He’s such a great true great artist for such a young age, as well as Zdenek and the rest of the actors and actress’s are all so amazingly natural. And the beautiful with an angel singing voice of the leading lady was so amazing.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *