More Czech Products for Free! (Více českých produktů zdarma!)

Článek v ČEŠTINĚ dole (Klikněte na “Read the rest …”)

Let’s start the weekend with some fun. As we promised, we have a great prize for CzechFolks.com readers. Everybody living in the USA can participate. You will not only win a wonderful item related to the Czech Republic or Slovakia, but you will also be able to pick a T-shirt of your taste and size.

The sweepstakes are sponsored by ABC Imports – a company that imports great goods mostly from the Czech Republic. What can you find there? Here is a brief list of items that you can find on their website www.abc-imports.com:

Czech Porcelain & Glass: You can find lots of beautiful china sets, including LEANDER “Blue onion” porcelain design or Mary Ann style with different motives. You can also see unique coffee cups and mugs and high enamel glass.

Wall calendars: very important to keep track of Czech or Slovak name days

Folklore dolls: great as a gift or collectible since it will never lose its historic and traditional value

Ceramics: our favorite! Check out their Bohemian “CHOD” pottery and coffee mugs

Books: for children or for all other ages, including cookbooks.

Clothing: Patriotic T-shirts or stylish aprons.

Great gifts: Music CDs, DVDs, Czech table linens, photographic prints, home décor, art nouveau by Alphonse Mucha, Easter eggs, wooden toys and Czech Christmas ornaments.

The winner of this sweepstakes will receive a Leander Bohemian porcelain cup picturing a well known cow Milka. The cup is actually very large – three cups in volume. It is great for a supersized morning coffee to wake you up in the morning. The edge of the cup says: “Modra je Milka, ta nase krava, modra je pry I v Americe trava.” This statement is very hard to translate, but it is quite funny. Is there anybody, who can translate it to English and to make it rhyme? Here is our best try:

One of our cows is blue; her name is Milka.
She is the same color as some grass in America.
 
 
 

 

What is the catch? Nothing, really. Let us know if you would like to be included in the drawing in the form below. There is one question with multiple choices. If you answer wrong, don’t worry, you will still be included in the drawing.

We recommend you subscribe to our email articles (in the second form below), since it is free, no spam guaranteed, and higher chances to be selected. You will also have access to our articles that will help you to learn about the Czech Republic and Slovakia, which prepares you for any questions we may ask you in the future.

Good luck and don’t forget to check out the sponsor’s site for more details about their products.

Enter by August 31st,2009!
  1. (required)
  2. (required)
  3. (valid email required)
  4. Who was Charles IV?
 

cforms contact form by delicious:days

Enter your email address: (Vlozte vasi emailovou adresu:) Delivered by FeedBurner

***

[ad#co-2]

 

Začněme víkend se zábavou. Jak jsme slíbili, máme pro čtenáře CzechFolks.com soutež. Všichni čtenáři, žijící v USA, se mohou zúčastnit. Můžete nejen vyhrát skvělé ceny, které se vztahují k České republice nebo Slovensku, ale také si budete moci vybrat tričko podle vaší chuti a velikosti.

Tato soutež jsou sponzorována firmou ABC Imports, která dováží zboží převážně z České republiky. Co zde najdet? Zde je stručný seznam položek, které můžete najít na jejich webových stránkách www.abc-imports.com:

Český porcelán a sklo: můžete zde nalézt spoustu krásných čajových souprav, včetně LEANDER “Modrá cibule” nebo Mary Ann styl s různými motivy. Můžete také spatřit jedinečé kávové hrnky a více.

Nástěnné kalendáře: abyste mohli sledovat české nebo slovenské jmeniny

Folklorní panenky: skvělé jako dárek nebo do sbírky, protože se nikdy neztratí jejich historické a tradiční hodnoty.

Keramika: naše nejoblíbenější! Podívejte se na jejich českou “CHODOVOU” keramiku a kávové hrníčky.

Knihy: Pro děti, nebo pro všechny ostatní věkové kategorie, včetně kuchařek.

Oblečení: Vlastenecký trička nebo stylové zástěry.

Báječné dárky: hudební CD, DVD, české stolní prádlo, fotografické tisky, domácí výzdoby, secese od Alfonse Muchy, velikonoční vejce, dřevěné hračky a vánoční ozdoby.

Vítěz této loterie obdrží hrníček od Leander porcelán se známou kravkou Milkou. Hrníček je skutečně velmi velký – kafák na tři šálky. Je skvělý na ranní kávu pro ranní probuzení. Okraj hrníčku má nápis: “Modrá je Milka, ta naše kráva, modrá je prý i v Americe tráva.”

V čem je chyták? V ničem, opravdu. Jen nám dejte vědět, že chcete být zařazeni do slosování ve formuláři níže. Je v něm i jedna otázka, ale I když ji odpovíte špatně, budete stale zařazeni do slosování.

Doporučujeme Vám se take přihlásit k odběru našich článků na e-mail (v druhém formuláři níže), protože je zdarma, zaručujeme že neprodáme vaši e-mailovou adresu a budete mít větší šanci k výhře. Budete mít také přístup k našim článkům, které vám pomohou se dozvědět více o České republice a Slovensku a pomohou vám pro naše další případné otázky v budoucnosti.

Hodně štěstí a nezapomeňte se podívat na stránky sponzora pro více informací o jejich produktech.

Soutěžte do 31. 8. 2009!
  1. (required)
  2. (required)
  3. (valid email required)
  4. Kdo byl Karel IV?
 

cforms contact form by delicious:days

Enter your email address: (Vlozte vasi emailovou adresu:) Delivered by FeedBurner

One thought on “More Czech Products for Free! (Více českých produktů zdarma!)

  1. Pingback: How Well do You Know the Czech Republic? & Sweepstakes Results (Jak dobře znáte Českou republiku a výsledky soutěže) | CzechFolks.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *