A Czech Song Mocks Putin (Česká píseň se vysmívá Putinovi)

Článek v ČEŠTINĚ dole (Klikněte na “Read the rest …”)

The Russian song, set to a popular 1970s Czech tune Jozin z Bazin (Joey of the Marsh) by a Czech singer Ivan Mladek, is becoming trendier on YouTube in recent days. Today, over three million people have seen the video. The Russian lyrics say, “Putin, Putin goes to Pikalyovo. Putin, Putin will make it cool for us… Putin, Putin is quick to do justice. Putin, Putin is our Prime Minister… Jozin z Bazin is the people’s choice … oligarchs, miners and even cops know that Jozin z Bazin will be our new president.” The spoof song was made to make fun of Prime Minister Vladimir Putin, a former KGB spy, who was ineligible to run for a third consecutive term as President in 2008 and became Prime Minister.

The song continues by mentioning that an election is just around the corner, the results will be clear to everybody and that Putin could seek to return to the Kremlin. The music satire refers an incident from June, where Putin publicly humiliated factory owners in Pikalyovo and forced them to reopen their plants after workers protested against unpaid wages, thus showing the public his interest in helping common people. It is interesting that this non-political song became so popular with relation to politics. A similar song was already released in Poland about their Prime Minister Donald Tusk. Ivan Mladek has played at many concerts in Poland since the video release in 2008.


Source (Zdroj): http://www.youtube.com/watch?v=v_Ho1H3HmzM

And what is the original song about? The song describes the carnivorous Jozin from the swamps in Moravia that feeds mainly on unpopular Praguers that can only be defeated by sprinkling a poisonous powder from the air. Here are the English lyrics to the original song:

1. I drive a Skoda 100 to camp here on Orava
So I hurry, take a risk – go through Morava
The monster lives there, comes out of the bog
Eats mostly Prague citizen, its name is Jozin (Joseph)¨

Chorus: Jozin from the bog creeps through the swamp
Jozin from the bog closes on the village
Jozin from the bog edges its teeth
Jozin from the bog bites, strangles
To defeat Jozin from the bog, who could imagine, only works by sprinkling manure from a plane (white powder)

2. I was driving through the village on the road to Vizovice
The village mayor greeted me, said to me during drinking a shot of Slivovice (DIY plum brandy)
‘The one who will bring Jozin dead or alive
gets my daughter and half of the National Agrarian Farm
Chorus: Jozin…

3. I said: ‘give me a plane and some powder, mayor,
I’ll bring you Jozin, I see no trouble about that’,
The Mayor helped me, in the morning I went up in the sky
The powder from the plane prettily fell on Jozin

Jozin from swamp is totaly white now
Jozin from swamp is running away from the mud
Jozin from swamp ended up on the rock
Jozin from swamp will meet his end here”

I got Jozin from swamp, now I hold him in my hand
A bit of money is always nice so I will sell him to a ZOO

***
[ad#co-2]

Ruská píseň na nápěv populárního songu Ivana Mládka ze 70. Let se v posledních dnech stává stále více populární na stránkách YouTube. Toto video již zhlédlo více než tři milióny lidí. Ruský text říká, “Putin, Putin odchází do Pikalyova. Putin, Putin nám udělá blaze … Putin, Putin je se spravedlností rychle hotov. Putin, Putin je náš premiér … Jožin z Bažin je volba naší populace … oligarchů, horníků a dokonce i policajtů. Jožin z Bažin bude naším novým prezidentem.” Tato vtipná píseň je namířena na premiéra Vladimira Putina, bývalého špióna KGB, který odstoupil od prezidentského postu v roce 2008, aby se stal premiérem.

Píseň dále pokračuje se zmínkami o budoucích volbách, kde výsledky budou každému jasné a Putin by mohl usilovat o jeho návratu do Kremlu. Hudební satira se dotýká incidentu z června, kdy Putin veřejně ponížil majitele továrny v Pikalyovo a nutil je znovu otevřít své závody po zaměstnance, kteří protestovali proti nezaplaceným mzdám, což ukázalo veřejnosti jeho zájem pomoci obyčejným lidem. Je zajímavé, že tato nepolitická píseň se stala tak populární ve vztahu k politice. Podobná píseň, na nápěv Jožína z Bažin, byla již vydána v Polsku a byla o polském premiérovi Donaldu Tuskovi. Ivan Mládek hrál na mnoha koncertech v Polsku od vydání této satiry v roce 2008.

Polish version of Jozin z Bazin (Polská verze Jožina z Bažin):

A o čem je ta původní píseň? Popisuje masožravého Jožina z močálů na Moravě, který hlavně jí nepopulární Pražany a může být pouze usmrcen posypáním bílým práškem z práškovacího letadla. Zde je původní text:

Czeski:
Jedu takhle tábořit škodou sto na Oravu.
Spěchám, proto riskuji, projíždím přes Moravu.
Řádí tam to strašidlo, vystupuje z bažin,
žere hlavně Pražáky, jmenuje se Jožin.

Ref. 1:
Jožin z bažin močálem se plíží,
Jožin z bažin k vesnici se blíží,
Jožin z bažin už si zuby brousí,
Jožin z bažin kouše, saje, rdousí.
Na Jožina z bažin, koho by to napadlo,
platí jen a pouze práškovací letadlo.

2.:
Projížděl jsem dědinou cestou na Vizovice.
Přivítal mě předseda, řek mi u slivovice:
“Živého či mrtvého Jožina kdo přivede,
tomu já dám za ženu dceru a půl JZD.”

Ref. 1:
Jožin z bažin…itd.

3.:
Říkám: “Dej mi předsedo letadlo a prášek,
Jožina ti přivedu, nevidím v tom háček.”
Předseda mi vyhověl, ráno jsem se vznesl,
na Jožina z letadla prášek pěkně klesl.

Ref. 2:
Jožin z bažin už je celý bílý,
Jožin z bažin z močálu ven pílí,
Jožin z bažin dostal se na kámen,
Jožin z bažin tady je s ním amen.
Jožina jsem dohnal, už ho držím, johohó,
dobré každé lóvé, prodám já ho do ZOO.

***
HOME
CF PLUS

Sources (Zdroje):
Reuters.com
YouTube.com

One thought on “A Czech Song Mocks Putin (Česká píseň se vysmívá Putinovi)

  1. Pingback: Global Voices Online » Czech Republic, Russia: “Putin Goes To Pikalyovo”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *