A Real American Hero in the Czech Republic (Pravý americký hrdina v České republice)

Článek v ČEŠTINĚ dole (Klikněte na “Read the rest …”)

Collapsing Eiffel Tower or a Paris Rooftop scene? If you watched G.I. Joe: The Rise of Cobra, you could see just that and more. Even though the set looked like it was located in Paris and other geographical locations, it was actually carefully designed in Prague. The motion picture is just another movie that was filmed in the Czech Republic, but one of the characters was played by the Czech supermodel and actress Karolina Kurkova, who is now expecting her first child with her fiancé Archie Drury. Many Czechs and Slovaks may not be familiar with this “Real American Hero” that has such long history in the American culture. Why the Czech Republic and who is G.I. Joe then? We will try to answer these questions and show you some interesting videos from behind the scenes and from the past of this action figure.


Video source (Zdroj videa): http://www.youtube.com/watch?v=WLL67CN2hnw

The Czech Republic is a popular location for Hollywood films, but it is becoming more and more expensive now. For example, the third sequel of the Narnia Chronicles, unlike the first two, was not filmed in the Czech Republic but in Mexico instead. Even Budapest is about ¼ of the price of Prague. Nevertheless, the Barrandov Studios in Prague, named after French paleontologist Joachim Barrande, are still attracting American and other filmmakers for its Hollywood-like abilities. Today, it contains the largest soundstage in Europe (4,000 square meters in area and 14 meters high) and employs skilled film professionals that played key roles in making many Czech and international films since 1931. In the last ten years it produced dozens of notable american films, which include Dungeons & Dragons (2000), The League of Extraordinary Gentlemen (2002), The Illusionist (2006), Casino Royale (2006) and more. For more information about Czech movies or movies made in the Czech Republic CLICK HERE.


Video source (Zdroj videa): http://www.youtube.com/watch?v=DN034sBeF4c

So who is G.I. Joe? Today, it is more than just a toy. Originally it was created as a doll for boys to compete with the Barbie dolls. The first G.I. Joe was created in 1963 by the toy manufacturer Hasbro. The Barbie-sized dolls (11 ½ in. tall), representing figures like “Rocky the Marine,” “Skip the Sailor,” and “Ace the Pilot”, were inspired by the popular 1945 film “The Story of G.I. Joe,” thus G.I. Joe emerged. By the late 1960s the military theme was replaced by the “Adventure Team” and was followed by other themes as well. By the 1980s the size of the dolls decreased to 3 ¾ inch scale and depicted the Star Wars figures. The smaller size allowed the manufacturer to make vehicles and other accessories to go with the toys. They were accompanied by posters, video games and t-shirts and they also appeared in comics, cartoons and now in a movie as well. G.I. Joe: The Rise of Cobra, directed by Stephen Sommers, embodies the action figures and concepts of movies, such as Transformers, Mission Impossible and X-Men.


Video source (Zdroj videa): http://www.youtube.com/watch?v=Ttfhj-A3V-4

Surfing the Internet, we were able to find some interesting video clips about this movie. First, you had the chance to see the original toy line advertisement followed by the cartoon snapshot and cast introduction. Below you can find some amateur videos depicting dangerous scenes filmed in the Czech Republic. It is incredible to watch how many cars and other objects get destroyed during movie filming. Enjoy!

***
[ad#co-2]

Padající Eiffelovka nebo scéna na střeše v Paříži? Pokud jste sledovali G.I. Joe: Rise of Cobra, mohli jste tyto a další scény vidět na vlastní oči. Přestože scény vypadaly jako by byly umístěny v Paříži a na jiných místech, byly skutečně pečlivě navrženy v Praze. Tento film je jen dalším z filmů, které byly natočeny v České republice, kde jednu z postav hrála v České supermodelka a herečka Karolina Kurková, která nyní očekává své první dítě se svým snoubencem Archie Drury. Řada Čechů a Slováků nemusí být obeznámena s tímto “Pravým americkým hrdinou,” který má v americké kultuře dlouhou historii. Proč v Česká republika a kdo je tedy G.I. Joe? Budeme se snažit vám odpovědět na tyto otázky a ukázat vám některé zajímavé videa ze zákulisí a z minulosti této akční postavy.


Video source (Zdroj videa): http://www.youtube.com/watch?v=DXuiRep-tGY&NR=1

Česká republika je pro hollywoodské filmy vyhledávaným místem, ale je čím dál tím více dražší. Například třetí díl z Narnia kroniky, na rozdíl od prvních dvou dílů, nebyl natočen v České republice, ale v Mexiku. Také Budapešť je ještě stále o ¼ levnější než Praha. Nicméně, Barrandovské studia v Praze, pojmenované po francouzském paleontologovi Joachimovi Barrandeovi, stále přitahují americké a jiné zahraniční tvůrce pro jejich Hollywoodské schopnosti. Studia dnes obsahují největší zvukové studio v Evropě (4000 metrů čtverečních v rozloze o výšce 14 metrů) a zaměstnává kvalifikované filmové profesionály, kteří hráli klíčové role při natáčení mnoha českých i mezinárodních filmů již od roku 1931. V posledních deseti letech se Barrandov podílel na produkci desítek významných amerických filmů, které zahrnují Dungeons & Dragons (2000), The League of Extraordinary Gentlemen (2003), The Illusionist (2006), Casino Royale (2006) a další. Pro více informací o českých filmech, nebo filmech vyrobených v České republice KLIKNĚTE ZDE.


Video source (Zdroj videa): http://www.youtube.com/watch?v=gyHyidOKnRs

Tak kdo je tedy G.I. Joe? Dnes je G.I. Joe více než jen hračka. Původně vznikl jako protiklad panenky Barbie a byl určen pro chlapce. Výrobce hraček jménem Hasbro vyrobil prvního G.I. Joe v roce 1963. Měl stejnou velikost jako Barbie (vysoký 11 ½ palců) a zobrazoval postavy jako like “Rocky the Marine,” “Skip the Sailor” a “Ace the Pilot” jako inspiraci z populárního filmu z roku 1945 jménem “The Story of G.I. Joe” (Příběh G. I. Joe) – a G.I. Joe byl na světě. Ke konci šedesátých let byl vojenský motiv nahrazen motivem “Adventure Team” a byl následován dalšími motivy. V 80. letech se velikost postav zmenšila na 3 ¾ palce a zobrazovaly postavy z populárního filmu Star Wars. Menší velikost také dovolila výrobci přidat do kolekce další příslušenství spojené s touto postavou. Další z nich také zahrnovaly plakáty, videohry a trička a hrdina se také objevil v komiksech, kreslených seriálech a nyní i ve filmu jménem G.I. Joe: Rise of Cobra pod režií Stephena Sommerse, který spojuje koncept z filmů Transformers, Mission Impossible a X-Men.


Video source (Zdroj videa): http://www.youtube.com/watch?v=JXIEP2jfLf0

Pro prohlédnutí internetu se nám podařilo najít několik zajímavých videoklipů o tomto filmu. V anglické verzi jste měli možnost vidět reklamu na původní hračku, po ní následovala ukázka z animovaného snímku a pak seznam herců umístěných do hlavních rolí. V české verzi jste mohli nalézt amatérské videa zobrazující kaskadérské scény natočené v České republice. Je to neuvěřitelné, kolik aut a jiných předmětů je zničeno během natáčení filmu. Pěknou zábavu!


Video source (Zdroj videa): http://www.youtube.com/watch?v=KtetR_fxr5o
 

***
HOME
CF PLUS

One thought on “A Real American Hero in the Czech Republic (Pravý americký hrdina v České republice)

  1. Great stuff! I am actually really looking forward to this. Used to watch GI Joe as a kid. Though of course it was called “Action Force” over here, and the tag was “International Heroes”
    —-
    Brainwave Entrainment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *