Czech Festival in Banat, Romania, Was a Success! (Český festival v Banátu, Rumunsko, byl úspěšný!)

Článek v ČEŠTINĚ dole (Klikněte na “Read the rest …”)

A unique Czech festival emphasizing the Czech culture just took place in Saint Helena, Banat in Romania. About six months ago you may have read about the Czech villages in Banat and their citizens that managed to preserve their culture and language for more than 180 years. The community, consisting of almost 2,000 Czechs, is somewhat special because it offers visitors the opportunity to see what the Czech villages used to look like. The Czech Republic is changing and its towns and villages transformed thanks to new technology and modern transportation. On the other hand, time in the villages in Banat has stood still and this year’s festival again showed how folklore traditions are still passed from one generation to the next.

The first festival was held back in 1989. Since then it was organized every other year, but now it is predicted to happen every year. This year it offered something unusual. The first day it showcased Czech culture and folklore, then, the second day, it brought Czech and other artists and bands such as Mig 21, eN & kapela, Propaganja, Terne Chave, Helemese, Kubici, Sanitka, Sakumprask, Helemese, LAMancha and more. The visitors could take advantage of sleeping over in homes in Saint Helena and Gernik, or camp in a tent village located at the local football (aka soccer) field. Locals offered interesting classes for everybody interested in learning traditional crafts, such as, weaving baskets, wiring, firing pottery and others.


Video source (Zdroj videa): http://www.youtube.com/watch?v=NGiFbGwRfY0

This unusual blend of the “old and new worlds” also offered t-shirt printing or wool dreadlocks knitting. Adults had a great opportunity to taste unusual beers from various breweries. The alcohol consumption did not cause any worries since the transportation to and from the Czech Republic was organized by two travel agencies with knowledgeable hostesses familiar with the area. The festival was planned by the organization called People in Need, the Democratic Union of Czechs and Slovaks Romania, and other organizations and private companies.

The village itself consists of only 350 inhabitants. The fact that the event brought almost 400 visitors was a great success. In the last couple of years, the Banat villages became more popular as an escape from the modern world thanks to volunteers and various organizations. Unfortunately, many young Banat citizens moved back to the Czech Republic to seek jobs and other opportunities. Initiatives such as the one that just took place last weekend, give them more opportunities in their hometowns and make sure the villages will not one day become just empty museums where not only time but also life stopped forever.

You can read more about the villages and ways you can help them HERE.


Video source (Zdroj videa): http://www.youtube.com/watch?v=0MDULqiHEjM

***
[ad#co-2]

Unikátní český festival, který kladl důraz na českou kulturu právě proběhl ve Svaté Heleně v Banátu, Rumunsko. Před šesti měsíci jste se mohli dozvědět o českých vesnicích v Banátu a jejich občanech, kterým se podařilo zachovat jejich kulturu a jazyk po více než 180 let. Komunita, která se skládá z téměř 2000 Čechů, je nějakým způsobem zvláštní, protože nabízí návštěvníkům pohled na to, jak české vesnice kdysi vypadaly. Česká republika se mění a jeho městečka a obce se proměnily díky nové technologii a moderní dopravě. Čas ve vesnicích v Banátě se na druhé straně zastavil a letošní festival opět ukázal, jak se folklorní tradice stále přenášejí z jedné generace na druhou.

První festival se konal v roce 1989. Od té doby byl organizován každý druhý rok, ale nyní se plánuje na každý rok. Tento rok poskytl něco více než obvyklé. První den festival předvedl českou kulturu a folklór. Druhý den předvedl české a jiné umělce a kapely, jako například Mig 21, Propaganja, Terne Čhave, Helemese, Kubíci, Sanitka, Sakumprásk, Helemese, LAMancha a více . Návštěvníci festivalu mohli využít ubytování v domech ve Svaté Heleně a Gerníku, nebo mohli kempovat ve stanovém městečku na místním fotbalovém hřišti. Místní občané nabídli zajímavé kurzy pro všechny, kteří se zajímají o tradiční řemesla, jako je pletení košíků, drátování, pálení keramiky a jiné.
Neobvyklá směs „starých a nových světů“ také zahrnovala tištění na trička nebo pletení vlněných dredů. Dospělí měli příležitost ochutnat neobvyklé piva z různých pivovarů. Spotřeba alkoholu nezpůsobila nikomu starosti, protože doprava z České republiky a zpět byla organizována dvěma cestovními kancelářemi s informovanými hostesky, které dobře znaly tuto oblast. Festival byl naplánován organizací Člověk v tísni, Demokratickým svazem Čechů a Slováků v Rumunsku, a dalšími organizacemi a soukromými společnostmi.

Ivo Dokoupil vzpráví v  Sedmém světadíle o situaci českých komunit v Rumunském Banátu:

Video source (Zdroj videa): http://www.youtube.com/watch?v=uL0XPT7yRtk

Svatá Helena má pouze 350 obyvatel, čili skutečnost, že tato událost přivedla téměř 400 návštěvníků, byla velkým úspěchem. Banát se za posledních pár let stal více populární jako forma úniku od moderního světa, a to díky dobrovolníkům a různým organizacím. Bohužel, mnoho jeho mladých občanů se přestěhovalo zpět do České republiky aby si vyhledali pracovní místa a další příležitosti. Akce, jako i tahle, která právě proběhla minulý víkend, jim dávají více příležitostí v jejich domovech a pomohou zajistit, že se vesnice jednoho dne nestanou prázdným muzeem, kde se navždy zastavil nejen čas, ale i život.

ZDE si můžete si přečíst více o těchto vesnicích a způsobech, jak můžete pomoci i vy.

***
HOME
CF PLUS

***
Sources:
Banat.cz
HedvabnaStezka.cz
Svata-Helena.eu

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *