1968 – A Year Without a Summer (1968 – Rok bez léta)

Článek v ČEŠTINĚ dole (Klikněte na “Read the rest …”)

Today, like every year, Czechs and Slovaks commemorate the infamous anniversary of the invasion of Czechoslovakia. On that day the former liberator put an end to Dubcek’s effort to build “socialism with a human face.” The invasion reflected the disapproval of the rebirth of social and political freedom known as “Prague Spring.” On the night of August 20 to 21, 1968, the country was invaded by five Warsaw Pact countries. On that day the Prague Spring ended and was followed by the cold “Brezhnev’s Doctrine” that brought a new chill to the Cold War. The “Détente” was over.

On this anniversary we decided to bring more attention to the impact of this event on Czechoslovak citizens and people that lived through this time. Below you can watch two documentaries that describe the past and also the feelings of people directly involved in this event.

The invasion, however, brought more that just emotional harm; even today Czechs and Slovaks relive those events. A total of 108 lives were lost from the day of the occupation till the end of that year. About 500 others were seriously injured and countless victims suffered other harm throughout the years of normalization.

CLICK HERE to watch Video 1

Video 2: On the 40th anniversary of the Soviet invasion of Czechoslovakia, eyewitnesses remember their parts in the event: two Czechs and two former Soviet soldiers describe their feelings then and now.

Souce (Zdroj): http://www.youtube.com/watch?v=-XgxLgnpRYw

If you would like to learn more about victims of the Soviet occupation, CLICK HERE. The site includes not only their photographs but also their names and life/death stories. The list is the result of a project by the Institute for the Study of Totalitarian Regimes and the Security Services Archive, which contains many resources about this unfortunate era of our history.

***
[ad#co-2]

Dnes, stejně jako každý rok, si Češi a Slováci připomínají neslavné výročí invaze Československa. V tento den bývalý osvoboditel ukončit snahu Dubčeka o vybudování “socialismu s lidskou tváří.” Invaze odrážela nesouhlas znovuzrození sociální a politické svobody známé jako “Pražské jaro”. V noci ze srpna 20 – 21 roku 1968 byla země napadena pěti státy Varšavské smlouvy. V tento den Pražské jaro skončilo a po něm následovala studená “Brežněvova doktrína”, která přinesla nový mráz do studené války. “Détente” byla u konce.

K tomuto výročí jsme se rozhodli přivést větší pozornost na dopad této události na československé občany a osoby, které toto období prožily. Výše můžete shlédnout dva dokumentární filmy, které popisují minulost a také pocity lidí, kteří se přímo podíleli na této akci. Níže uvádímě dva dokumentární snímky z československého filmovéh týdeníku natočeného přímo v tomoto období, který popisuje situaci a pocity lidí.
Invaze, ale přinesla více než jen emocionální škodu, kterou i dnes Češi a Slováci prožívají. Celkem 108 životů bylo ztraceno ode dne okupace do konce roku 1968. Asi 500 dalších bylo vážně zraněno a monoho dalších obětí utrpělo škodu behěm mnoha let normalizace.

Video 1: Československý filmový týdeník č. 35/1968

Source (Zdroj): http://www.youtube.com/watch?v=yvL86TSlYiU

Video 2: Československý filmový týdeník 1968

Souce (Zdroj): http://www.youtube.com/watch?v=75D8lgaTnj4

Pokud se chcete více dozvědět o obětech sovětské okupace, KLIKNĚTE ZDE. Na těchto stránkách můžete najít nejen jejich fotografie, ale také jejich jména a příběhy jejich životů a srti. Tento seznam je výsledkem projektu Ústavu pro studium totalitních režimů a Archivu bezpečnostních složek, který obsahuje mnoho zdrojů o tomto nešťastném období naší historie.

***
HOME
CF PLUS

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *