How Well do You Know the Czech Republic? & Sweepstakes Results (Jak dobře znáte Českou republiku a výsledky soutěže)

Článek v ČEŠTINĚ dole (Klikněte na “Read the rest …”)

A couple of months ago we announced a new sweepstakes with one history question. We did not realize how many people would respond to this article. The question was either very easy or all of our readers know about the history of the Czech Republic. Since we wanted to be fair, we went through all the results and verified the CzechFolks.com membership. Then we had to put in a pool of hundreds of emails to select one winner that will receive a mug and a T-shirt of a choice from our partner ABC imports. We were so pleasantly surprised by the overwhelming response by our readership that we decided to select one more winner that will receive a T-shirt of a choice. ABC imports also wanted to thank to all the readers that answered our question for the sweepstakes. They all will receive a code to redeem $5 cash back on their purchase from the partner’s site. We hope to start a new drawing soon, thus stay tuned for our new postings.

Here is the question that we asked with the correct answer:
Question
: Who was Charles IV?
Answer: The king of Bohemia and Holy Roman Emperor.

Congratulations to our winners and thank you for your participation. Please, check out our partner’s site to see the wonderful Czech and Slovak products they offer, such as calendars, CDs, DVDs, ceramics and much more: www.abc-imports.com

Here are our winners:
Sweepstakes winner: Rhonda Clerkin, Raleigh, NC
Free T-shirt winner: Carlota Bindner, Valencia, CA

***
[ad#co-2] 

Před několika měsíci jsme vyhlásili novou soutěž s otázkou z historie. Ani jsme si neuvědomili, kolik lidí bude reagovat na tento článek. Naše otázka byla buď velmi jednoduchá, nebo všichni naši čtenáři znají historii České republiky. Protože jsme chtěli být spravedliví, prošli jsme všemi odpověďmi a ověřili si členství CzechFolks.com. Poté jsme ze stovky emailových adres vybrali jednoho vítěze, který obdrží hrníček a tričko podle výběru od našeho partnera ABC Imports. Byli jsme ale tak příjemně překvapeni s ohlasy čtenářů, že jsme se rozhodli vybrat ještě jednoho vítěze, který obdrží tričko také dle výběru. Partner ABC Imports by také chtěl poděkovat všem čtenářům, kteří odpověděli na naši soutěžní otázku. Všichni tito čtenáři obdrží kód na slevu 5 dolarů při jejich nákupu na partnerských stránkách. Věříme také, že brzy zahájíme novou soutěž, takže sledujte naše nové příspěvky.

Zde je otázka, kterou jsme položili a její správná odpověď:
Otázka: Kdo byl Karel IV?
Odpověď: Český král a římský císař.

Gratulujeme našim vítězům a děkujeme za Vaši účast. Prosím, navštivte stránky našeho partnera, který nabízí mnoho nádherných českých a slovenských výrobků, jako jsou kalendáře, CD, DVD, keramika a mnoho dalších: www.abc-imports.com

Zde jsou naši výherci:
Výherce soutěže: Rhonda Clerkin, Raleigh, NC
Výherce trička zdarma: Carlota Bindner, Valencia, CA

 

***
HOME
CF PLUS

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *