Happy New Year 2010! (Stastny Novy Rok 2010!)

A brand new year is upon us – another year filled with new surprises, expectations, hopes and dreams, resolutions, love, laughs …

Our sincere wish is that your new year will be filled with everything that you wish for:
Peace in world relations, success in your business, freedom in your thoughts, love in your friendships and relationships, beauty in your creations and much more.

Publisher’s note:

 

Another year has gone by bringing many changes to our magazine CzechFolks.com. The biggest change was our new Czech-only magazine PLUS, that enriched our site in many ways.

 

I was thinking about how to thank all the members of our team, but found no words that would capture the feeling I have towards the authors of our articles, ilustrations and presentation, but most importantly to our readers that write to us or participate in our „comments“ section. Certainly I don’t speak just for myself, when I say that the magazine is only successful thanks to all the people that engage their participation, emotions and moods, opinions and beliefs into the creation of the content of this magazine.

 

I would like to thank all the authors and readers for their efforts and support, includind the financial ones, and wish them a Happy New Year filled with lots of love, health and happiness.

 

Daniela Olszova
Publisher of CzechFolks.com 

***

Nový rok je před námi – další rok plný nových překvapení, očekávání, nadějí a snů, usnesení, lásky, smíchu …

My vám upřímně přejeme, aby váš nový rok byl plný všeho, co si přejete:
Míru ve světových vtazích, úspěchů ve vašem podnikání, svobody ve vašem myšlení, lásky ve vašem přátelství a vztazích, krásy ve vaší tvorbě a mnohem více.

Přání od vydavatelky:

Skončil další rok a pro CzechFolks.com přinesl mnoho zajímavých změn. Jednou z největších bylo založení českého magazínu PLUS, který obohatil tento server v mnoha směrech.

Přemýšlela jsem o tom, jak poděkovat všem členům našeho týmu, ale nenalezla jsem slova, které by vystihly to, co cítím vůči všem autorům článků, ilustrací a prezentací, ale také všem čtenářům, kteří nám píší, nebo se zapojují do komentářů na konci článků. Určitě ale nemluvím jen za sebe, když řeknu, že tento magazín je úspěšný jen díky všem těmto lidem, kteří vnášejí svou kreativitu, pocity a nálady, názory a přesvědčení do tvorby obsahu tohoto magazínu.

Chtěla bych všem autorům a čtenářům poděkovat za jejich snahu, úsilí a podporu, včetně té finanční, a popřát jim vše nejlepší do nového roku, včetně hodně zdraví, mnoho lásky a také toho stěstí, které nás doprovází životem.

Za CzechFolks.com přeje vydavatelka

Daniela Olszová

 

***

HOME

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *