The Painted Churches of Texas: Echoes of the Homeland (Malované kostely v Texasu: Ozvěny vlasti)

Článek v ČEŠTINĚ dole (Klikněte na “Read the rest …”)

Praha church

Praha church

Watch this interesting video by KLRU television, a public TV station in Texas that did a story of churches built by 19th century Czech immigrants to this rough but promising territory. These churches transport the visitor back to a different era, a different way of life. The story of these buildings is the story of a people striving to succeed in a new country and still preserve the values and culture of their homelands.
The video, by Tom Spencer, also describes how today’s Czech generations preserve their culture and are proud of their ancestors, heritage and faith. It is almost one hour long but it is worth of watching.

More information about the video can be found HERE.

***

Sledujte toto zajímavé video připravené stanicí KLRU, veřejnou televizní stanicí v Texasu, o kostelech postavených v 19. století českýmí přistěhovalci v tomto drsném, ale slibném území. Tyto kostely povedou diváky zpět do jiné éry, jiného způsobu života. Příběhy těchto budov jsou příběh lidí snažích se uspět v nové zemi a přesto si zachovat hodnoty a kulturu jejich domoviny.
Video, od Toma Spencera, také popisuje, jak si dnešní české generace zachovávají jejich kulturu a jsou hrdí na své předky, kulturní dědictví a víru. Video je téměř jednu hodinu dlouhá, ale stojí za sledování.

***

WATCH THE VIDEO HERE  

***
HOME
CF PLUS

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *