A Story About the Astronomical Clock in Old Town Square (Příběh Pražského orloje)

Článek v ČEŠTINĚ dole (Klikněte na “Read the rest …”)

If you would like to see a real historical object in Prague, surrounded by mysterious stories and a long history, you would find such a structure on the side wall of the Old Town Hall. Can you guess which one? If you guessed the Prague Astronomical Clock, you were absolutely right. This clock was built in 1410, by Mikulas of Kadan, and recently celebrated its 600th anniversary.

Mikulas of Kadan was not the only person behind this historical clock tower. He collaborated with Jan Ondrejuv, who was a mathematician and astrologist. The clock was then rebuilt by the master Hanus, who was permanently blinded so he could not recreate such a masterpiece anywhere else in the world. Master Hanus, however, damaged the clock and cursed it against those, who would try to repair it again. The clock became silent for more than fifty years. More information can be found here.

Today, the clock precisely ticks as it did for hundreds of years. Nevertheless, it does much more than just marking the hours. It serves as the calendar and a storyteller for millions of visitors every year. The Old Town Hall is also very popular for civic ceremonies and it serves as the Prague Tourist Information Center.

Every full hour, hundreds of spectators wait for a show with the famous Walk of the Apostles that makes the clock so special. The 600th anniversary celebration was an even more spectacular demonstration. The laser show, presented directly on the structure, told a story about the Tower and its importance in the history of Prague. It was created by The Macula team and was captured in high definition quality, which you can watch below.

***

Pokud byste chtěli vidět skutečný historický objekt v Praze, obklopený záhadnými příběhy a dlouhou historií, našli byste ji na boční stěně Staroměstské radnice. Dokážete uhodnout o které mluvíme? Pokud jste mysleli na Pražský orloj, měli jste naprostou pravdu. Tyto hodiny byly postaven v roce 1410, Mikulášem z Kadaně, a nedávno oslavily své 600. výročí.

Mikuláš z Kadaně nebyl jedinou osobou, která stála za tuto historickou věží s hodinami. Spolupracoval s matematikem a astronomem Janem Ondřejovým. Hodiny byly poté předělány mistrem Hanušem, který byl trvale oslepen, aby nemohl znovu postavit toto mistrovské dílo kdekoliv jinde na světě. Mistr Hanuš, však hodiny poškodil a proklel je proti všem, kteří by se je pokusili znovu opravit. Hodiny utichly na více než padesát let. Více informací můžete nalézt zde.

Dnes tyto přesné hodiny tikají stejně, jako po stovky let. Dělají ale více, než jen ukazují čas. Slouží jako kalendář a vypravěč příběhů pro milióny návštěvníků, kteří je navštěvují každý rok. Staroměstská radnice je také velmi populární pro občanské obřady a slouží jako pražské turistické informační centrum.

Každou celou hodinu, stovky diváků čekají na podívanou se slavnými pražskými apoštoli, která dělá tyto hodiny tak zvláštní. Oslava 600. výročí byla ještě velkolepější demonstrací, než tu na kterou byli diváci doposud zvyklí. Laser show, promítaná přímo na budovu, vyprávěla příběh o věži a jejím významu v dějinách Prahy. Bylo vytvořeno týmem Macula a bylo zaznamenáno ve vysokém rozlišení, které můžete sledovat výše.

***
HOME
CF PLUS

One thought on “A Story About the Astronomical Clock in Old Town Square (Příběh Pražského orloje)

  1. This video was fantastic! My father george jiri Slavicek was of Bohemian origin. I’ trying to learn the Czech lang; wish to visit Czech Republic so bad, but no money to do so. Go on internet to grasp some stuff of czechoslovakia. Wish I could find a czech flag so I can put it on flag pole. Can you help me? I’m researching my heritage; am fasinated by it.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *