First San Diego Czech-Moravian-Slovak Festival Tomorrow (První česko-moravsko-slovenský festival již zítra)

Článek v ČEŠTINĚ dole (Klikněte na “Read the rest …”)

Czech and Slovak women from San DiegoTomorrow is a special day for San Diego Czechs and Slovaks. It will be the first time for all of them to learn and share their heritage at the San Diego Czech-Moravian-Slovak festival. The festival will feature traditional music, art and crafts, but visitors will also be able to come to the Czech and Slovak Mass and taste the food, which is much different from the food available in the local restaurants or grocery stores. 

Many people worked hard to promote and prepare this great event, but one person, or her passionate idea stands behind this whole project. Her name is Anna Hrabcakova. She came to the USA from Eastern Slovakia. She was always surrounded by Slovak folklore thanks to her grandmother and her father. Her father was also involved in festival preparations back home and Anna has been singing in public since she was a little girl.

We asked Anna about the festival and why she decided to initiate one in her current town, San Diego.

Anna: “I’ve been always fascinated by the beauty of traditional costumes, singing, dancing and traditional meals. But I really enjoyed the times when everybody got together, or could meet new friends. The first thing I did, when I arrived in California, was that I looked whether there was a Czech or Slovak society, who organized some kind of festival. Since there was no such thing, except a one hour program in Balboa Park, organized by the Czechoslovak house, the ideal was born. From then, I just waited for an opportunity. Since our Czechoslovak Catholic mission in San Diego recently had a round anniversary, I thought it would be an appropriate opportunity to accompany it with the festival. By doing so, I hoped to strengthen our Czech and Slovak community by engaging many people in preparing for this festival to make sure our folklore would not disappear and will stay present even here, in California.”

czskfestival

 

As you can see, this project is very new, but with the hard work and passion that many Czechs and Slovaks in San Diego have, this will be a great event that nobody in Southern California should miss.

We will be there too and we will bring you many photos and the overall “flavor” of the great atmosphere that this festival will bring.

 

***

 

Anna Hrabcakova - second from the right (druha zprava)Zítřejší den přinese pro Čechy a Slováky v San Diegu něco specialního. Bude to poprvé, kdy se všichni mohou učit a sdílet jejich kulturní dědictví na česko-moravsko-slovenském festivalu. Festival se bude skládat z tradiční hudby, řemesla a umění. Návštěvníci se ale budou moci také zůčastnit mše a ochutnávky potravin, které jsou velmi odlišné od těch, které jsou k dispozici v místních restauracích a nebo ochodech se smíšeným zbožím.

Mnoho lidí tvrdě pracoval na podpoře a přípravě této velké události, ale jedna osoba, nebo spíše její vášnivý nápad stojí za tímto celým projektem. Jmenuje se Anna Hrabčáková. Přišla do USA z východního Slovenska, kde byla vždy obklopena slovenskéhým folklórem díky její babičce a jejímu otci. Její otec byl také zapojen do příprav festivalu v jejich kraji a Anna zpívala před veřejností již jako malé dítě.

Zeptali jsme se Anny proč se rozhodla zahájit festival v jejím novém městě San Diegu.

Anna: “Byla jsem vždycky fascinována krásou tradičních krojů, zpěvem, tancem a tradičním jídlem. Prožívala jsem s nadšením dny, kdy se všichni dali dohromady, nebo poznali nové přátele. První věc, kterou jsem udělala, když jsem přijel v Kaliforni, bylo to, že jsem se podívala, zda existuje česká nebo slovenská orgaizace, kter pořádala nějaký festival. Protože zde nic ale nebylo, s výjimkou jednohodinového programu v Balboa Parku, pořádaným československým domem, zrodila se tato myšlenka. Od té doby jsem jen čekala na příležitost. Jelikož naše Československá katolické mise v San Diegu nedávno měla kulaté výročí, myslel jsem, že by bylo vhodnou příležitostí ho doprovázet tímto festivalem. Doufala jsem, že se na jeho přípravách bude podílet co nejvíce lidí, aby naše folklórní bohatství nezaniklo ani zde v Kalifornii. ”

Jak vidíte, tento projekt je velmi nový, ale určitě se stane velkou událostí díky tvrdé práci mnoha Čechů a Slováků v San Diegu. Nikdo z jižní Kalifornie by si neměl tuto událost nechat ujít.

Budeme tam taky a přineseme vám mnoho fotografií a celkovou “příchuť” skvělé atmosféry, kterou jistě tento festival přinese.

 

***

HOME
CF PLUS

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *