Tribute to Vaclav Havel (Pocta Václavu Havlovi)

Článek v ČEŠTINĚ dole (Klikněte na “Read the rest …”)

vaclav-havelToday, the former Czechoslovak and Czech President, Vaclav Havel, has “peacefully” passed away in his sleep in his cottage. He was 75 years old.

Vaclav Havel was the most famous Czech politician in the world. The former playwright, who was a major figure in fight against Communism, later became the president of Czechoslovakia and later the Czech Republic.

His motto: “truth and love must prevail over lies and hatred” will stay embedded in our hearts as well as his contribution to the freedom of all Czechs and Slovaks at home and around the world. We extend our condolences to President Havel’s family. He will never be forgotten.

 

 

* * *

Dnes „pokojně”, ve spánku, zemřel bývalý československý a český prezident Václav Havel ve svém domku v kruhu své rodiny. Bylo mu 75 let.
Václav Havel byl nejslavnější český politik na světě. Bývalý dramatik, který byl hlavní postavou v boji proti komunismu, se později stal prezidentem Československa a poté České republiky.

Jeho motto: “Pravda a láska musí zvítězit nad lží a nenávistí”, zůstane zakotven v našich srdcích, tak jako i jeho přínos k svobodě všech Čechů a Slováků doma i po celém světě. Upřímnou soustrast rodině prezidenta Havla od všech Čechů a Slováků v zahraničí. Nikdy na něho nezapomeneme.

 
 

 
 

 

* * *

HOME
CF PLUS

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *