The Unforgettable Vecernicek Is Not Going Away Anytime Soon (Nezapomenutelný Večerníček ještě nepůjde pryč)

Článek v ČEŠTINĚ dole (Klikněte na “Read the rest …”)

If you understood the title above, you know we are talking about the short evening children’s series on Czech TV. Vecernicek is the name of a boy (translated: Little Eveninger) that brings short fairytales to  little Czech or Slovak children every evening (“vecer”). During communism, this was a special time for kids, since at that time, the TV program selection was very poor.

Today, Czech and Slovak TV has many shows for children of all ages. Vecernicek is not as popular as it used to be. That is why Czech TV, Ceska Televize, has decided to move this show to their second channel. That is not, however, all that will be new in the beginning of the new year. This channel will host other shows directed toward children in their “afternoon block.” It will contain other shows for kids of all ages for about 3 hours or more.

In today’s global world, there are many ways for Czech and Slovak children to watch cartoons, fairytales, or other shows appropriate to their ages. However, Vecernicek is a special one. It is old, original, and it reminds us of the times when we were children and spent our 10 minutes a day in front of our black&white or color TV to connect with “the world.”

 

 

* * *

Pokud jste pochopili titulek, víte, že mluvíme o krátké televizní sérii vysílané večer na České televizi. Večerníček je jméno chlapce, který každý večer přináší krátké pohádky pro malé české nebo slovenské děti. Během komunismu byl speciální momentem pro děti, protože výběr v televizi byl tenkrát velmi chudý.

Dnes má česká a slovenská televize mnoho pořadů pro děti všech věkových kategorií. Večerníček není tak populární, jak kdysi býval. Proto se Česká televize rozhodla přesunout tento program na druhý kanál. To však není vše, co bude nového v počátku příštího roku. Tento kanál bude vysílat další pořady zaměřené na děti v jejich “odpoledním bloku.” Bude obsahovat i jiné pořady pro děti všech věkových kategorií bo dobu asi 3 hodin nebo více.

V dnešním globálním světě existuje mnoho způsobů, jak české a slovenské děti mohou sledovat kreslené filmy, pohádky, nebo jiné pořady odpovídající jejich věku. Nicméně, Večerníček, je výjimečný. Je to starý, původní pořad, který nám připomíná časy, kdy jsme byli děti a strávili jsme 10 minut denně před našimi černobílými nebo barevnými televizory, abychom se spojili se “světem”.

 

* * *

HOME
CF PLUS

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *