The Painted Churches of Texas: Echoes of the Homeland (Malované kostely v Texasu: Ozvěny vlasti)

Článek v ČEŠTINĚ dole (Klikněte na “Read the rest …”)

Praha church

Praha church

Watch this interesting video by KLRU television, a public TV station in Texas that did a story of churches built by 19th century Czech immigrants to this rough but promising territory. These churches transport the visitor back to a different era, a different way of life. The story of these buildings is the story of a people striving to succeed in a new country and still preserve the values and culture of their homelands.
The video, by Tom Spencer, also describes how today’s Czech generations preserve their culture and are proud of their ancestors, heritage and faith. It is almost one hour long but it is worth of watching.

More information about the video can be found HERE.

***

Sledujte toto zajímavé video připravené stanicí KLRU, veřejnou televizní stanicí v Texasu, o kostelech postavených v 19. století českýmí přistěhovalci v tomto drsném, ale slibném území. Tyto kostely povedou diváky zpět do jiné éry, jiného způsobu života. Příběhy těchto budov jsou příběh lidí snažích se uspět v nové zemi a přesto si zachovat hodnoty a kulturu jejich domoviny.
Video, od Toma Spencera, také popisuje, jak si dnešní české generace zachovávají jejich kulturu a jsou hrdí na své předky, kulturní dědictví a víru. Video je téměř jednu hodinu dlouhá, ale stojí za sledování.

***

WATCH THE VIDEO HERE  

***
HOME
CF PLUS

A New Intl Conference about Czech and Slovak Immigrants In NE (Nová konference o českých a slovenských imigrantech v Nebrasce)

Článek v ČEŠTINĚ dole (Klikněte na “Read the rest …”)

“Czech and Slovak Americans: International Perspectives from the Great Plains,” is the theme for an international conference planned by the Center for Great Plains Studies at the University of Nebraska-Lincoln. The conference on April 7-10th at the Nebraska Union will examine Czech and Slovak immigrants and their descendants in the North American Great Plains region; their relationships with other Czech- and Slovak-Americans, and with Czechs and Slovaks in Europe and other parts of the world. Keynote addresses will be presented by Toni Brendel, author of “Slovak American Touches;” Martin Mejstrik, a pivotal student leader in the “Velvet Revolution” and former senator in the Parliament of the Czech Republic; Daniel E. Miller, professor of history, University of West Florida; Martin Palous, Czech Republic permanent representative to the United Nations; and Milada Polisenska, vice president for educational development and chair of the School of International Relations and Diplomacy at the New Anglo-American College in Prague. Continue reading